DAO CHẶT TẤM
  • Nguyên liệu thép SKH9 của Nhật
  • Tuổi thọ cao
  • Đảm bảo an toàn cho người lao động
  • JF đảm bảo đúng thông số kỹ thuật đo đạc và chất lượng thành phẩm
Dao chặt tấm
Dao chặt tấm