MÁY BUỘC DÂY BÁN TỰ ĐỘNG CHẠY BẰNG SERVO
SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN SERVO, có thể buộc 1 vòng hoặc nhiều vòng.
MÁY BUỘC DÂY BÁN TỰ ĐỘNG CHẠY BẰNG SERVOPhương pháp hoạt động :
1. Mở công tắc điện : xác định máy đã hoạt động/ chưa
2. Vào màn hình hiển thị :
+ Chọn phương thức cột 1 vòng/ nhìu vòng
+ Cho sản phẩm cần cột vào
+ Dẵm chân công tắc
+ Hoàn thành buộc dây.
Thành phẩm sau khi cột :