https://daobaobi.com/
Máy móc ngành bao bì JF
Dao chặt tấm
Linh kiện máy sóng  và máy in Flexo
slide 1
Bánh lằn đắp cao su
Giá liên hệ
Bánh lằn đắp cao su nhà JF đảm bảo chất lượng , Đúng kích thước, Đúng thành phần nguyên liệu đã báo giá, Đúng kỹ thuật thành phẩm, Đúng hẹn giao hàng.

Các loại bánh lằn (6 Sản phẩm)

Bánh lằn đắp cao su
Giá liên hệ
Bánh lằn đắp cao su nhà JF đảm bảo chất lượng , Đúng kích thước, Đúng thành phần nguyên liệu đã báo giá, Đúng kỹ thuật thành phẩm, Đúng hẹn giao hàng.
Bánh lằn mạ crom
Giá liên hệ
Bánh lằn mạ crom nhà JF đảm bảo chất lượng :, - Đúng kích thước, - Đúng thành phần nguyên liệu đã báo giá, - Đúng kỹ thuật thành phẩm, - Đúng hẹn giao hàng.
Hotline
0988804167
Zalo
0988804167
Facebook
http://facebook.com/congtyjf
Facebook
http://facebook.com/congtyjf
LinkedIn
https://www.facebook.com/congtyjf/