• Công nhân đứng máy điều chỉnh các kích thước bằng tay.
  • Phôi được nạp bằng tay vào máy, sau khi qua hệ thống bôi keo và ép keo, phôi được đẩy ra ngoài thành từng chồng theo số lượng cài đặt
  • Máy dán thùng carton bán tự động cần một công nhân bó.
  • Phù hợp với sản lượng vừa và nhỏ ( năng suất khoảng 6000 đến 8000 hộp/ ngày)