• Các kích thước được điều chỉnh điện qua màn hình điều khiển.
  • Máy có bộ phận nạp phôi tự động.
  • Tự động xếp thùng carton thành phẩm để đóng gói.
  • Hộp carton sau khi dán có thể được bó bằng tay hoặc sử dụng máy bó thùng tự động kết hợp với máy dán.
  • Phù hợp với sản lượng lớn.